Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb … – Puls Biznesu

Przytaczając to co przedstawia redakcja informacji Puls Biznesu na stronie "Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb ...":

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu [...] odwiedź cały news ».

W jaki sposób zareagujesz na te doniesienia? Przystąp do wymiany opinii na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz