Dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w … – Puls Biznesu

Cytując to co przekazuje redakcja informacji Puls Biznesu w newsie "Dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w ...":

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w wielkości i rodzajach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na warunkach [...] odwiedź cały artykuł ».

Jak odpowiesz na te informacje? Dołącz do debaty na ten temat

Podobne wpisy

  1. Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb … – Puls Biznesu II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu...
  2. Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach … – Puls Biznesu II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 1.Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum zakładowego...
  3. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości lokali … – Puls Biznesu II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 20 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała zlokalizowanych w budynkach położonych w Bielsku-Białej w celu określenia...
  4. Wykonanie dodatkowych prac budowlanych dla szatni i sanitariatów … – Puls Biznesu II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dodatkowych prac budowlanych dla szatni i sanitariatów pływalni Panorama w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej 5. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie...
  5. Zorganizowanie autokarowej wycieczki zagranicznej do Hiszpanii … – Puls Biznesu II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie autokarowej wycieczki zagranicznej do Hiszpanii dla pracowników Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 30.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie...

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz