EKO EXPORT SA: Uzyskanie zgody Urzędu Miasta w Bielsku-Białej … – Bankier

Przekazując to co podaje dział informacyjny Bankier we wpisie "EKO EXPORT SA: Uzyskanie zgody Urzędu Miasta w Bielsku-Białej ...":

Zarząd Eko Export S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał decyzję Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej ozn. jako działka [...] odwiedź cały materiał ».

Jak uzupełnisz te nowiny? Przystąp do panelu dyskusyjnego na na temat tego wydarzenia

Podobne wpisy

  1. Eko Export SA: Uzyskanie zgody Urzędu Miasta w Bielsku-Białej na … – Puls Biznesu Zarząd Eko Export S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał decyzję Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej ozn. jako działka...
  2. AQUABB: Wyrok w sprawie powództwa Krzysztofa Filipka przeciwko … – Bankier .\"AQUA\" S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 31 stycznia 2013r. w Sądzie Okręgowym VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej zapadł wyrok oddalający powództwo Krzysztofa Filipka przeciwko \"AQUA\" S.A. o ustalenie,...
  3. LS TECH-HOMES SA: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza – Bankier Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka) informuje, że w dniu 28.06.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie … LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA. (pełna nazwa emitenta). LS...
  4. AQUABB: Informacja związana z raportem bieżącym ABM Solid SA … – Bankier … zawarcia układu, \"AQUA\" S.A. w Bielsku-Białej informuje, że spółka ABM Solid SA jest jednym z wykonawców realizowanego przez \"AQUA\" SA w Bielsku-Białej projektu \"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała\",...
  5. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej – Puls Biznesu II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: VII G 214 14 2012 Przebudowa budynku biurowego w Bielsku Białej – roboty uzupełniające budowlano-remontowe i instalacyjne na terenie nieruchomości usytuowanej na działce nr 4415 41 przy ulicy...

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz